Bezpieczeństwo dzięki odpowiednim systemom ochrony — opracowanie techniczne

Wpływ zagadnień związanych z dostępem, zarządzaniem i ograniczaniem ryzyka w systemach bezpieczeństwa maszynowego
Odkąd urządzenia produkcyjne są coraz bardziej połączone, przedsiębiorstwa inwestują znacznie więcej środków w systemy ochrony własności intelektualnej, produkcji i marki. Zbyt często zdarza się jednak, że związane z tym nieodłączne zagrożenia dla bezpieczeństwa zostają przeoczone. Bezpieczeństwo maszyn i ochrona ludzi są tradycyjnie postrzegane jako dwa odrębne zagadnienia, jednak ich wspólną cechą jest sposób przeprowadzania analizy i metody ograniczania ryzyka. Integrując programy bezpieczeństwa oraz stosując się do podstawowych wytycznych, można oceniać, zarządzać i niwelować zagrożenia bezpieczeństwa w ramach rozwiązania Connected Enterprise.
Dowiedz się, jak podnosić bezpieczeństwo maszyn poprzez dobór odpowiedniego systemu ochrony
Ochrona nie oznacza wyłącznie zabezpieczania danych i bezawaryjnej pracy. Dotyczy ona także bezpieczeństwa ludzi i środowiska, a także newralgicznej infrastruktury i dostaw, od których zależy istnienie populacji.By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy