Bygga relationer i dagens säljmiljö

Förhållandet mellan köpare och säljare blir alltmer komplicerat för var dag som går. Alla potentiella samarbeten kräver att man hittar rätt köpare, förstår deras verksamhet utan och innan, följer upp hur det går under köpcykeln, samt skickar rätt material till dem – när och på det sätt de vill ha det. De flesta säljare vet att relationsförsäljning – konsten att konvertera kundämnen genom att bygga upp en långsiktig relation mellan köparen och säljaren – är en komplicerad historia, särskilt när säljarna behöver upprepa allt detta för att tillgodose allt mer divergerande behov hos köparna.
Köparna känner av denna komplexitet. Medan 36 procent av säljarna tycker att de beter sig exemplariskt under säljprocessen, håller bara 23 procent av köparna med om det.
Köparnas inköpsbeslut förändras i takt med att tekniken blir mer kraftfull och finns överallt. Säljteamen måste snarast använda rätt verktyg för att hålla jämna steg. Potentiella köpare har mer information än någonsin tidigare, och de använder den fritt. Forskning visar att de flesta köpare redan har kommit 57 procent på köpvägen innan de pratar med en leverantör.
Gartner förutspår att köparna år 2020 kommer att hantera 85 procent av relationen med leverantörerna utan att prata med någon


By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy