Inledning

Under pandemin tvingades organisationer att snabbt införa eller utöka användningen av tekniker för hybridarbete. Många upplevde flytten till molnet som mer av en möjlighet än en börda. Men även om det är fördelaktigt med ökad flexibilitet och produktivitet är detta bara ett första steg på vägen mot digital omvandling. Företag behöver lösningar som är dynamiska, smidiga och molnbaserade
Allt eftersom världen ställer om från  återhämtning till förnyelse, hur kan organisationer pa ett meningsfullt sätt bygga vidare på förändringarna och skapa hållbara konkurrensfördelar? Hur kan den digitala omvandlingen bli en språngbräda till en ny framtid? Hur kan organisationer hålla farten under fortsatt utmanande omständigheter, samtidigt som de ökar säkerhet och motståndskraft?By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy