Rozwiązania Fortinet i ograniczenie ryzyka incydentów związanych z zagrożeniami typu ransomware


Obecnie przedsiębiorstwa są bardziej niż kiedykolwiek narażone na cyberataki, w tym ataki z wykorzystaniem oprogramowania szyfrującego w celu wymuszenia okupu (ransomware). Ponadto ze względu na trwającą transformację cyfrową, konieczność szybkiego przejścia z pracy w biurze do pracy zdalnej, przyspieszenie procesów udostępniania aplikacji i usług w chmurze, różnorodność połączeń w ramach sieci wewnętrznej i poza siecią korporacyjną i inne czynniki stale zwiększa się powierzchnia ataku. Ataki typu ransomware są nadal prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, coraz częściej jednak wykorzystuje się do ich"
przeprowadzenia inne protokoły, jak np. protokół RDP (Remote Desktop Protocol) oraz istniejące luki
w zabezpieczeniach.
Im większa ekspozycja na ryzyko, tym większy wpływ incydentów na procesy biznesowe w organizacji. Jak zauważyli przedstawiciele FBI podczas sesji Cyber Summit „Trendy i prognozy w kontekście ataków typu ransomware”, liczba tych ataków gwałtownie wzrosła, a żądania cyberprzestępców idą w miliony dolarów1 .
Istotne jest zatem, aby przedsiębiorstwa wdrożyły odpowiednią kombinację wielowarstwowych zabezpieczeń
(aby zrównoważyć akceptowalne ryzyko z kosztami i nakładem pracy) w odniesieniu do całego łańcucha cyberataku (Cyber Kill Chain). Fortinet oferuje najszerszy zestaw produktów, usług i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają drastycznie zmniejszyć ryzyko skutecznego ataku typu ransomware na różnych
jego etapach.


By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy