Sześć etapów procesu minimalizacji szkód powodowanych przez oprogramowanie ransomware


Mimo że oprogramowanie ransomware już od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania zespołów ds. cyberbezpieczeństwa, w drugiej połowie 2020 r. liczba przypadków jego użycia wzrosła siedmiokrotnie1 . Jedną z przyczyn tego wzrostu jest szybki rozwój rozwiązań RaaS („Ransomware-as-a-Service”, ransomware jako usługa), które ułatwiają praktycznie każdemu przestępcy przeprowadzanie ukierunkowanych ataków za pomocą oprogramowania ransomware, nawet jeśli nie ma on umiejętności pozwalających na samodzielne opracowanie i
zainicjowanie takiego ataku. Połączenie niskiego ryzyka, niskiej bariery wejścia i wysokich zysków sprawia zatem, że takie ataki będą nadal preferowane przez przestępców. Innymi słowy, coraz więcej przestępców będzie coraz częściej przeprowadzać coraz więcej takich ataków.
Nawet przy rosnącej złożoności i liczbie wspomnianych ataków można się przed nimi uchronić. Należy jednak pamiętać, że działania takie będą skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną podjęte przed ewentualnym atakiem.
Zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich procesów i technologii we właściwym czasie ma zatem znaczenie krytyczne. W tym opracowaniu wyjaśniono najważniejsze etapy procesu minimalizacji szkód powodowanych przez oprogramowanie ransomware.


By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy