Inledning

Trots att många för närvarande arbetar i en distribuerad arbetsmiljö, även när kollegorna finns på samma kontor, är det vanligt med dålig samordning mellan försäljning och marknadsföring. De två teamen har ofta olika mål och nyckeltal, använder olika plattformar och skapar separata datauppsättningar. Idealet vore att kolleger inom försäljning och marknadsföringanvände samma lösning, så att de kan dra nytta av varandras data och insikter.
Under stora ekonomiska kriser förvärras samordningen av försäljning och marknadsföring ofta mycket. Det kan leda till kostsamt dubbelarbete, förlorade affärsmöjligheter och bortslösad tid på administrativt arbete som försämrar slutresultatet – och allt det i en situation när du verkligen inte har råd med det

By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy