Przenoszenie umiejętności i wiedzy do chmury

  • Dzięki rozwiązaniom chmurowym organizacje mogą dostarczać nowe funkcje szybciej i na większą skalę. Ponadto kierownicy działów IT mogą skupić się na strategicznych działaniach. 
  • Chociaż chmura zapewnia wyraźne korzyści, przejście do niej musi odbywać się w sposób, który nie zakłóci działania starszej infrastruktury i aplikacji, a także będzie łatwy oraz możliwy w realizacji przez specjalistów IT. 


dinvy logo

By clicking 'Download Now' you agree to our Terms of Use. We take your privacy seriously. For more information please read our Privacy Policy. By registering with the Enterprise Guide you will automatically receive our weekly Product Update and Technology Insider eNewsletters.

Copyright 2021 Enterprise Guide. All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy